Trang Chủ

[ux_banner height=”604px” height__sm=”470px” bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)”]

[text_box width=”67″ width__sm=”89″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Truyền Cảm Hứng

Các doanh nhân, tỷ phú trên thế giới đã thành công như thế nào? Cùng Tony Xin Chào phân tích con đường đến vinh quang của họ. Để từ đó có thể rút ra các bài học cho chính bản thân mình.

[follow scale=”120″ facebook=”https://www.facebook.com/tonyxinchao/” youtube=”https://www.youtube.com/channel/UC19PAG99LQfwtlRriGqjGXw”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[section padding=”0px” video_visibility=”visible”]

[message_box]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

Tin tức hàng tuần

Xem các tin tức cập nhập hàng tuần từ các hoạt động kinh doanh và xã hội của các doanh nhân, tỷ phú thành đạt.

[/col]

[/row]

[/message_box]
[ux_gallery ids=”17,18,19,20,23,26,27,100,110,118,123,130,136,164,167,146,176,184,198,200″ style=”normal” type=”slider” width=”full-width” col_spacing=”collapse” auto_slide=”4000″ image_height=”75%” image_size=”original”]

[/section]
[section padding=”50px” padding__sm=”0px”]

[title text=”bài học truyền cảm hứng”]

[row style=”collapse”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”27″ height=”70%”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”70%” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box width=”70″ width__sm=”89″ width__md=”88″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Sự Kiên Trì là yếu tố chủ chốt của thành công

[button text=”Bill Gates” color=”white” style=”underline” size=”xlarge”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” h_align=”center” visibility=”hide-for-small”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ max_width=”527px”]

[ux_banner height=”70%” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box width=”73″ width__md=”86″ position_x=”50″ position_y=”50″]

KHI CÓ TIỀN BẠC LÀ LÚC CHÚNG TA BẮT ĐẦU SAI LẦM

[button text=”JACK MA” color=”white” style=”underline” size=”xlarge”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ force_first=”small”]

[ux_image id=”176″ image_size=”large” height=”70%”]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”239″ height=”70%”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”6″]

[ux_banner height=”70%” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box width=”80″ width__sm=”97″ width__md=”93″ position_x=”50″ position_y=”50″]

NẾU ĐÃ TỐN CÔNG SUY NGHĨ MỘT VẤN ĐỀ NÀO ĐÓ, SAO BẠN KHÔNG NGHĨ LỚN

[button text=”Donald Trump” color=”white” style=”underline” size=”xlarge”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_banner height=”70%” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box width=”80″ width__sm=”100″ width__md=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Nếu sợ bị phán xét, bạn chẳng làm nên điều gì to tát cả

[button text=”jeff bezoa” color=”white” style=”underline” size=”xlarge”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ force_first=”small”]

[ux_image id=”342″ height=”70%”]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”110″ height=”70%”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”70%” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box width=”72″ width__sm=”100″ width__md=”84″ position_x=”50″ position_y=”50″]

pHẢI LUÔN CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BẠN

[button text=”Kylie Jenner” color=”white” style=”underline” size=”xlarge”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_banner height=”356px” bg_color=”rgb(242, 242, 242)”]

[text_box text_color=”dark” width=”92″ width__sm=”100″ width__md=”99″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[gap height=”10px”]

Đăng ký Nhận Tin Mỗi Ngày

Hãy cùng chúng tôi theo dõi hành trình của các doanh nhân, tỷ phú thành công.
Cập nhật những đổi mới công nghệ và phương thức kinh doanh mới trong xã hội 4.0

[contact-form-7 id=”534″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[section padding=”45px” padding__sm=”0px”]

[title text=”Bài Mới Nhất”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns__md=”1″ posts=”4″ show_date=”text” excerpt=”reveal” excerpt_length=”20″ image_height=”56.25%”]

[/section]